ĐỀ CƯƠNG  CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NĂM 2013

                              1. Quyết định về việc biên soạn, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần  2013

                              
2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành đào tạo 2013

                              3. Nội dung đề cương chi tiết các học phần 2013

                              ĐỀ CƯƠNG  CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NĂM 2016

                              1. Quyết định về việc biên soạn, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần

                              2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành đào tạo

                              3. Nội dung đề cương chi tiết các học phần


TT Khoa Tên bộ môn Tên chuyên ngành
1 Cơ - điện Điện khí hoá 1. Máy và Thiết bị mỏ
2. Máy Tự động thủy khí
3. Chế tạo máy
4. Điện khí hóa
5. Hệ thống điện
6. Điện - Điện tử
7. Tự động hóa
2 Kỹ thuật cơ khí
3 Kỹ thuật điện - Điện tử
4 Máy và thiết bị mỏ
5 Tự động hoá
7 Công nghệ thông tin Công nghệ phần mềm 1. Tin học Trắc địa
2. Tin học Địa chất
3. Tin học Mỏ
4. Tin học Kinh tế
5. Công nghệ phần mềm
6. Mạng máy tính
7. Khoa học máy tính ứng dụng
8 Mạng máy tính
9 Tin học cơ bản
10 Tin học Địa chất
11 Tin học Kinh tế
12 Tin học Mỏ
13 Tin học Trắc địa
14 Dầu khí Địa chất dầu 1. Địa vật lý
2. Lọc - Hóa dầu
3. Khoan khai thác dầu khí
4. Thăm dò khảo sát
5. Thiết bị Dầu khí
6. Địa chất dầu khí
15 Địa vật lý
16 Khoan khai thác dầu khí
18 Lọc hoá dầu
19 Thiết bị dầu khí và công trình
20 Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng  
21 Khoa học cơ bản Khoa học cơ bản  
22 Khoa học và kỹ thuật địa chất Địa chất 1. Địa chất
2. Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
3. Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
4. Nguyên liệu khoáng
24 Địa chất công trình
25 Địa chất thuỷ văn
26 Khoáng sản
27 Khoáng thạch và Địa hóa
28 Nguyên liệu khoáng
29 Tìm kiếm thăm dò
30 Kinh tế & QTKD Kế toán 1. Kế toán
2. Kế toán tài chính công
3. Quản trị kinh doanh
4. Quản trị kinh doanh Dầu khí
5. Quản trị kinh doanh Mỏ
31 Kinh tế cơ sở
32 Kinh tế Địa chất- Dầu khí
33 Kinh tế mỏ
34 Lý luận chính trị Lý luận chính trị  
35 Mỏ Khai thác hầm lò 1. Khai thác mỏ
2. Tuyển khoáng
3. Tuyển - Luyện quặng kim loại
36 Khai thác lộ thiên
37 Sức bền vật liệu
38 Tuyển khoáng
40 Môi trường Địa sinh thái 1. Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2. Kỹ thuật môi trường
41 Địa sinh thái và CN môi trường
42 Kỹ thuật môi trường
43 Môi trường cơ sở
44 Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai Bản đồ 1. Trắc địa
2. Trắc địa mỏ và Công trình
3. Địa chính
4. Bản đồ
5. Trắc địa ảnh và Hệ thông tin địa lý
6. Quản lí đất đai
45 Địa chính
46 Đo ảnh và Viễn thám
49 Trắc địa cao cấp
50 Trắc địa công trình
51 Trắc địa mỏ
52 Trắc địa phổ thông
53 Xây dựng Kỹ thuật xây dựng 1. Xây dựng CT ngầm và mỏ
2. Xây dựng công trình ngầm
3. Xây dựng dân dụng công nghiệp
4. Xây dựng hạ tầng cơ sở
5. Xây dựng công trình mỏ
54 Xây dựng công trình ngầm và mỏ
56 Xây dựng Hạ tầng cơ sở